Корпоративним

Найкращі пропозиції для юридичних осіб

Для корпоративних клієнтів
Для корпоративних клієнтів

 • Вигода — від 30 000 до 70 000 гривень на авто в кредит
 • Авансовий внесок — від 20% до 50%
 • Максимальний строк — 60 місяців
 • Фіксована річна ставка в гривні
 • Відсутність щомісячних комісій
 • Renault Finance понад 10 років в Україні.

ВИГОДА З RENAULT БОНУС:

ВІД 30 000 ДО 70 000 ГРИВЕНЬ

АВАНСОВИЙ ВНЕСОК:

ВІД 20% ДО 50%

МАКСИМАЛЬНИЙ СТРОК:

5 РОКІВ

Інформація про партнера

Компанія «Рено Україна» у партнерстві з АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» запустила програму Renault Finance у 2009 р. За весь час понад 20 000 клієнтів стали щасливими власниками автомобілів.  

АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» – це сучасний універсальний банк та найстарший іноземний банк в Україні. Власником банку є одна з найбільших фінансових груп світу – Credit Agricole (Франція).

Згідно з класифікацією Національного банку України «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» належить до групи найбільших банків і займає 9 місце за обсягом активів серед банків України.

Додаткова інформація для юридичних осіб

ФОРМА ВИДАЧІ КРЕДИТУ: перерахування кредитних коштів на рахунок автосалону, відкритий в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК». 

 

МАКСИМАЛЬНИЙ ТЕРМІН ФІНАНСУВАННЯ – 5 років.

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: застава придбаного автомобіля. 

 

КРЕДИТИ НАДАЮТЬСЯ: регіональними підрозділами (філіями або відділеннями) банку за фактичним місцезнаходженням бізнесу клієнта. 

 

ОБОВ’ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ: страхування КАСКО та страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів лише в погодженій (рекомендованій) по програмі страховій компанії. 

 

ВИМОГИ ДО КЛІЄНТІВ:

 • Юридичні особи зі строком роботи на ринку не менше ніж 12 місяців.* 
 • Стійкий фінансовий стан та кредитоспроможність. 
 • Відкриття поточного рахунку в АТ «Креді Агріколь Банк». 

*Види діяльності, що не підлягають кредитуванню: деталі у дилерській мережі Renault. 

 

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ПОПЕРЕДНЬОГО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА КРЕДИТОМ:

 1. Запит на отримання кредиту;
 2. Баланс підприємства (форма №1, 1-м), звіт про фінансові результати (форма №2, 2-м) за останні два повні роки та за поточний рік на останню звітну дату **;
 3. Розшифрування статей балансу в розрізі контрагентів/статей (оборотно-сальдові відомості) на звітний період або за попередній звітний рік (якщо звітний період - перший квартал року) за такими балансовими рахунками: 

10 «Основні засоби»  

28 «Товари»  

31 «Рахунки в банках» 

36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»  

37 «Розрахунки з різними дебіторами» 

50 «Довгострокові позики» 

60 «Короткострокові позики» 

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» 

68 «Розрахунки за іншими операціями»  

70 «Доходи від реалізації» 

90 «Собівартість реалізації» 

На момент прийняття рішення необхідні електронні версії файлів з розшифруванням статей балансу, але до надання кредиту ці документи повинні бути роздруковані, підписані та надані менеджеру Банку на паперових носіях. 

 

** У разі недостатності наведених фінансових звітів для прийняття рішення за кредитом, Банк може вимагати більш детальну інформацію щодо фінансової діяльності позичальника. При наявності пов’язаних осіб також надаються документи №2, 3 для кожної з пов’язаних осіб.  

 

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ОТРИМАННЯ КРЕДИТНИХ КОШТІВ

 1. Технічний паспорт на транспортний засіб, що купується (після прийняття Банком позитивного рішення щодо надання кредиту);  
 2. Договір з автосалоном на придбання транспортного засобу; 
 3. Нотаріальна копія Статуту, а в разі змін та доповнень до нього також нотаріальні копії цих змін та доповнень; 
 4. Нотаріальна копія або оригінал виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; 
 5. Рішення (протокол) компетентного органу управління юридичної особи про прийняття про отримання кредиту та надання забезпечення та рішення про уповноваження керівника Позичальника або іншої особи на укладення відповідних договорів з Банком; 
 6. Довідка про установчі документи та органи управління за формою Банку (Додаток 1); 
 7. Копія паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера уповноваженої особи Позичальника, що має укладати договори з Банком (якщо не було надано раніше); 
 8. Копія протоколу загальних зборів учасників/рішення засновника про обрання (призначення) керівника; 
 9. Копії наказів на керівника та головного бухгалтера; 
 10. Копія контракту з керівником або лист про те, що його не укладено;  
 11. Копії чинних кредитних договорів (в т.ч. графіки погашення) та договорів забезпечення; 
 12. Довідки інших банків про стан заборгованості за кредитами (при наявності кредитів) та надходжень на поточний  (-і) рахунок (-ки) за останні 6 місяців; 
 13. Копії спеціальних документів, що необхідні для ведення діяльності (ліцензії, дозволи, патенти тощо); 
 14. У випадку, якщо юридична особа – акціонерне товариство: оригінал або копія витягу з реєстру акціонерів, засвідчений особою, що веде такий реєстр. 

Найбільш актуальні питання

 
Де можна подати заявку на кредит за програмою і отримати рішення?

Заявки приймають в будь-якому автосалоні в Україні офіційного дилера RENAULT. Там також можливо дізнатися про прийняте банком рішення. 

Яке обов'язкове страхування включено в кредит?

Поліс КАСКО - повне обов'язкове страхування, за яким виплачується збиток при пошкодженні, викраденні, знищенні транспортного засобу. 

 

Поліс ОСЦПВ - обов'язкове страхування автоцивільної відповідальності, яка покриває витрати за власника автомобіля третій особі в разі ДТП.